Archív kategorií: Detská gynekológia

Detská gynekológia

Detská gynekológia (pediatrická  gynekológia) je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, diferenciálnou diagnostikou, liečbou, prevenciou, dispenzárnou starostlivosťou, posudkovou činnosťou a výskumom gynekologických ochorení detí a dospievajúcich od narodenia do veku 18 rokov a ďalších 364 dní. U  dievčat sa môžu vyskytnúť rôzne typy ochorení: vrodené vývojové chyby rodidiel, synechie, zápaly rodidiel, poruchy puberty, poruchy menštruačného cyklu, tumory vaječníkov. Mnohé z týchto ochorení si vyžadujú včasnú diagnostiku a následnú adekvátnu liečbu, v mnohých prípadoch pokiaľ sa stav včas a správne nelieči, následky môžu u dievčatka pretrvávať aj v dospelosti. Preventívne prehliadky sú podľa legislatívy SR od veku 18 rokov,  problémom je že mnohé poruchy pubertálneho vývoja sú odhaľované až veľmi neskoro a týchto prípadoch včasné stanovenie diagnózy a následná včasná liečba dokážu zabrániť možných následkom v dospelosti. Ideálne pre dospievajúcu slečnu by bolo po prvýkrát navštíviť detského gynekológa vo veku  13-15 rokov, lekár je schopný posúdiť rozvoj puberty, jej odchýlky, poruchy menštruačného cyklu a zistiť aj prípadne odchýlky vo vývoji.

V Našej ambulancie ako  jediný zariadení  v regióne,   odborne dokážeme  diagnostikovať a liečiť  detských pacientov v tejto medicínskej oblasti.

Rozsah teoretických vedomostí:

 1. vnútromaternicový vývoj a poruchy somatosexuálneho vývoja,
 2. pohlavné dospievanie, jeho zákonitosti a poruchy,
 3. zápaly rodidiel v detskom veku a dospievaní,
 4. nádory rodidiel v detstve a dospievaní,
 5. poranenie rodidiel,
 6. problematika operácií rodidiel u detí a dospievajúcich, odlišnosti detí od dospelých žien
  1. 1. (indikácie, zásady onkogynekologického operovania),
 7. balneoterapia u detí a dospievajúcich,
 8. tehotenstvo a pôrod mladistvých,
 9. antikoncepcia v adolescencii,
 10. forenzná detská gynekológia,
 11. zdravotná výchova a osveta predovšetkým so zameraním na sexuálnu výchovu a výchovu k plánovanému rodičovstvu.

Synechie

V krvi dievčat ešte dva mesiace po pôrode kolujú hormóny matky, ktoré môžu mať za následok zdurené bradavky a výtok z rodidiel. Táto neonatálna reakcia fyziologicky po 6-8 týždňoch ustúpi. Celý organizmus dievčatka sa dostáva do hormonálne pokojového obdobia. Rodidla sú krehké, ružové, majú tendenciu sa zlepovať. Vplyvom nesprávneho ošetrovania rodidiel sa sliznice prilepia, neskôr vznikne zrast. Ten je najprv tvorený len tenkou blankou, ale postupné môže byť až hrubý kožovitý. Výsledkom môžu byť ťažkostí pri močení, dieťa často krát močí len cez uzučký otvor, pri kompletnom uzavretí vonkajších rodidiel je moč zadržiavaný za zrastom – stav si vyžaduje urgentné riešenie. Rozrušovanie synechií patrí do rúk detského gynekológa, jemnejšie zrasty je možné rozrušiť pomocou tupého nástroja, pri pevných kožovitých zrastoch sa niekedy vyžaduje operačný výkon v celkovej anestézie pomocou termokauteru. Vzniku synechií sa dá dobre predchádzať správnym ošetrovaním rodidiel.

Niektoré mamičky totiž stále žijú v presvedčení, že rodidiel malých bábätiek sa nesmú dotýkať.  V nemocnici mamičky po pôrode neinformujú o starostlivosti o dievčenské rodidlá vôbec alebo, ešte horšie, hovoria, že sa ich nemôžu dotýkať. Opak je pravdou. Vonkajšie rodidlá dievčatka si už po narodení vyžadujú pravidelné ošetrovanie Genitálie je potrebné pravidelne umývať a čistiť od tzv. smegmy, ktorá mnohokrát len vodou a mydlom “nepustí”, pretože je veľmi ,,prichytená, prilepená“. Býva typicky v ryhe medzi malým a veľkým pyskom ohanbia a je potrebné ju tyčinkou na čistenie uší namočenou do detského oleja zotrieť. Vhodné je malé pysky ohanbia od seba mechanicky oddeľovať a premasťovať aby nedošlo k ich zlepeniu a neskôr zrastu.  Synechie si zvyčajne všimne detský lekár pri preventívnej prehliadke alebo samotná mamička,  ktorej „sa niečo na rodidlách nezdá“. Varovným znamením môžu byť aj opakované infekcie močových ciest u dieťaťa  alebo ak prúd moču u dievčatka smeruje dopredu ako u chlapcov.   Dievča čaká vyšetrenie u detského gynekológa, ktorý rozhodne o spôsobe rozrušenia synechií. Mamičku zároveň poučí o starostlivosti o rodidlá.

Krvácanie z rodidiel

Akékoľvek krvácanie z rodidiel v kľudovom období – do veku 8-9 rokov si vyžaduje okamžité vyhľadanie detské gynekológa !

V kľudovom období je každé krvácanie z rodidiel patologické. Medzi možné príčiny krvácania v tomto veku patria: poranenie vonkajších rodidiel a pošvy, zápaly, cudzie teleso v pošve, predčasná puberta, nádory pošvy, sexuálne zneužívanie.

Pomerne často sa v ambulancii detskej gynekológie stretávame s úrazmi rodidiel Obvykle sú to pády roznožmo na čokoľvek – na rám bicykla, na preliezku, pri vyliezaní z vane, apod.  Následkom sú  podliatiny, pomliaždenie vonkajších rodidiel, často sprevádzané opuchom, silnou bolestivosťou a krvácaním. Prvou pomocou po úraze je priloženie čistého krytia a studený obklad. Väčšina týchto poranení si nevyžaduje chirurgickú intervenciu. Podliatiny niekedy aj pomerne rozsiahle, je nevyhnutné chladiť, mnohé sa vstrebú. Len výnimočne je ich po istom časom odstupe potrebné chirurgicky ošetriť.  Pomliaždenia a tržné rany sú často sprevádzané silným krvácaním, vyžadujú si naloženie niekoľkých stehov. U detí je vždy preferované ošetrenie v celkovej anestéze, umožní dôkladnú revíziu poranenia a ošetrenie, zároveň sa vyvarujeme zbytočnej traumatizácii dieťaťa.  Podľa  rozsahu a typu poranenie je vždy nutné myslieť aj na možné pohlavné zneužitie

Výtok z rodidiel

Malým dievčatkám sa nevyhýbajú ani zápaly pošvy a vonkajších rodidiel. Práve výtoky patria medzi jeden z najčastejších gynekologických problémov v detskom veku. V kľudovom období – teda cca do 8 roku veku, je väčšina výtokov patologická. Veľmi často sú sprevádzané pálením , svrbením a začervenaním kože a slizníc rodidiel ale aj oblasti konečníka. Výtok môže mať rôznu farbu a konzistenciu v závislosti od druhu zápalu. Jednou z najčastejších príčin je nedostatočná hygiena po stolici, tiež parazitárne infekcie v tráviacom trakte, ale môže ísť aj o sekundárnu infekciu , kedy sa infekcia do genitálu dostane krvnou cestou (streptokokové infekcie). Kvasinkové zápaly – mykóza sa v tomto období vyskytujú veľmi vzácne. Ako liečime dievčatá v tomto období ? Dominuje liečba lokálna, vo forme výplachov, mastí a čípkov (veľkosťou prispôsobených detskému veku). Celkové podávanie antibiotík zbytočne zaťažuje detský organizmus a k definitívnemu vyliečenie infekcie rodidiel a pošvy nedôjde. Zápaly rodidiel spôsobujú väčšinou nesprávne hygienické návyky. Jedným z najčastejších je utieranie smerom od konečníka dopredu. Mamičky by svoje dcéry mali od malička viesť k tomu, aby sa utierali smerom od pošvy ku konečníku. Infekcia môže byť zavlečená aj obliekaním nohavičiek keď sú už obuté, cez topánky.

Bolesti v podbrušku

Bolesti bruška môžu signalizovať zápal vnútorných rodidiel. Ten je u detí v tomto období vzácnosťou. Ale musíme naň myslieť hlavne tam, kde mu predchádzal zápal slepého čreva. Dôsledkom zápalu vaječníkov a vajcovodov môže byť v budúcnosti neplodnosť.

V každom prípade bolesti v podbruško môžu byť aj  príznakom výskytu rôznych patologických zmien v oblasti vonkajších a vnútorných rodidiel ( cysty, nádory, vývojové odchýlky, zápal). Stav si vyžaduje komplexné gynekologické vyšetrenie dieťa vrátané ultrazvukového. Práve ultrazvuková diagnostika má v týchto prípadoch nezastupiteľné miesto, umožňuje posúdiť  veľkosť a tvar maternice, vaječníkov a pošvy. Vyšetrenie je nebolestivé, malými pacientkami dobre tolerované. Nevyhnutným podmienkou pre adekvátne zobrazenie vnútorných rodidiel je naplnený močový mechúr, ktorý vytvára „okno“ pre zobrazenie vnútorných rodidiel. V závislosti od veku, by dieťa malo asi dve hodiny pred vyšetrením  prijať 300 – 500ml tekutín, u dojčiat je ideálne vyšetrenie asi polhodiny po dojčení.  Predpokladom dobrej  výpovednej hodnoty tohto typu vyšetrení je  kvalitný USG prístroj a kvalifikovaný, skúsený lekár.

Puberta

Obdobie puberty je jednou z najvýznamnejších etáp vo vývoji jedinca. Dlhé obdobie dospievania prináša zo sebou mnoho veľkých telesných, psychických aj sociálnych zmien. Je to čas prípravy na dospelosť, plný očakávaní i nedočkavosti detí a ich rodičov. Počas neho sa vyvíjajú a dozrievajú pohlavné orgány, dochádza k premene dieťa na dospelého jedinca schopného reprodukcie. Začiatok a koniec puberty je z hľadiska veku veľmi rozdielny , jej priebeh ovplyvňujú predovšetkým fyziologické procesy. U väčšiny detí sa puberta začína v tomto veku, ale odchýlky môžu byť veľké.  Známkami nástupu puberty je rozvoj sekundárnych pohlavných znakov ( rast prsníkov, ochlpenia v oblasti vonkajších rodidiel, podpazuší), rastová akcelerácia, zmeny konštitúcie tela ( rozšírenie bokov, zoštíhlenie pásu, rozloženie tuku), mastnejšia koža, akné, mastenie vlasov.  Prsníky sa fyziologicky začínajú vyvíjať už od 8 rokov, rast býva na začiatku asymetrický, ich vývoj končí spravidla okolo 16 roku života. Jednotlivé vývojové štádia rastu prsníkov sa hodnotia v piatich stupňoch.

Fyziologický rozptyl vývoja pubického ochlpenia ( v oblasti rodidiel je od 8,3 do 15,5roka). Podobne ako pri posudzovaní vývoja prsníkov, je možné stanoviť aj stupeň rozvoja pubického ochlpenia.  Ochlpenie v podpazuší sa vyvíja najneskôr (fyziologické rozpätie 9,1 až 17,5 rokov), je značne závislé na nadobličkových hormónoch.

 

Kľúčovú úlohu v živote ženy zohráva nástup prvej menštruácie – menarche. Priemerný veku nástupu prvej menštruácie v našich zemepisných šírkach je 12 rokov a 3 mesiace. Prvý rok sú menštruácie zvyčajne nepravidelné. Zvyčajne si nevyžadujú liečbu. Pokiaľ sa intervaly medzi nástupmi menštruačných cyklov skracuje, alebo ak krvácanie trvá viac ako 10 dní, je potrebné navštíviť detského gynekológa.

Menštruačný kalendár by ste mali svojej dcére zaviesť od prvého krvácania. Ak je menštruačný cyklus dlhodobejšie nepravidelný, je vhodné vyhľadať odborníka a pátrať po možných príčinách. Rozhodne by ste nad týmto problémom nemali kývnuť rukou so slovami, že z toho vyrastie. Až 30% žien , ktoré podstupujú v dospelosti umelé oplodnenie, priznalo, že v detstve mali problémy s ovuláciou, ktoré sa včas neriešili.

Prvé gynekologické vyšetrenie

Návšteva gynekológa nie je príjemná ani pre dospelú ženu, nie to ešte pre dieťa. Z prostredia a neprirodzenej polohy pri vyšetrení, ale aj zo samotného vyšetrenia bývajú väčšinou vystrašené. Preto je dobre aby matka dcéru na vyšetrenie pripravila. S malou slečnou by ste sa pred prvou návštevou gynekológa mali otvorene porozprávať, kam idete, prečo a čo ju tam čaká. Ubezpečte ju o tom, že je to pre jej dobro, vyšetrenie je nebolestivé, ale jej spolupráca je nevyhnutná. V prípade, že vyšetrenie dieťa netoleruje a stav si to vyžaduje, je možné vyšetrenie v krátkej celkovej anestézie.

Gynekologické vyšetrenie detí a dospievajúcich sa výrazne líši od vyšetrenia dospelej ženy. Hodnotí sa celkový vzhľad pacientky, rozvoj sekundárnych pohlavných znakov, štádia pubertálneho vývoja. Samotné vyšetrenie sa vykonáva pomocou vaginoskopu, ktorý sa zavedie cez otvor v panenskej blane a skontroluje sa ním vnútorná časť pošvy. Mladé dievčatá čaká aj vyšetrenie pohmatom. U detí a mladých dievčat, ktoré ešte nemali pohlavný styk sa robí cez konečník. Súčasťou je aj ultrazvukové vyšetrenie malej panvy najčastejší cez prednú brušnú stenu. Umožňuje posúdenie vnútorných rodidiel. Nevyhnutným predpokladom pre realizáciu USG vyšetrenia je dobre naplnený močový mechúr, ktorý vytvára “ okno“ pre zobrazenie maternice a vaječníkov.

Prvá menštruácia

Obdobie pohlavného dospievania je jednou z najvýznamnejších etáp v živote jedinca. Prvá menštruácia je neklamnou známkou, že z dievčatka sa stáva žena.

Čo je to menštruácia ?

Menštruačný cyklus je výsledkov pôsobenia hormónov ( estrogénov , gestagénov) produkovaných vo vaječníkoch. Celý tento komplikovaný proces je pod kontrolou hormónov vylučovaných v podmozgovej žľaze – hypofýze. Menštruačné krvácanie je prejavom odlúčenia povrchovej sliznice dutiny maternice, je to fyziologický proces v tele každej ženy,  potrebný na to, aby žena raz mohla mať deti.

Priemerný veku nástupu prvej menštruácie v našich zemepisných šírkach je 12 rokov a 3 mesiace. Menštruačný cyklus ideálne trvá 28 dní, jeho dĺžka sa počas života môže meniť. Je bežné, že prvé menštruačné cykly sú nepravidelné,  zvyčajne trvá niekoľko rokov (2 – 3 roky), kým vzájomné hormonálne väzby vyzrejú a cyklus a ustáli. Pri dĺžke menštruačných cyklov sú tolerovateľné isté odchýlky. Rozpätie medzi dvoma menštruáciami by nemalo byť menej ako 21 dní a viac ako 35 dní.  V prípade výskytu nadmerne skrátených menštruačných cyklov (pod 21 dní) alebo predĺžených (nad 35 dní) je vhodné  vyhľadať detského gynekológa.

Koľko dní trvá menštruácia ?

Menštruácia zvyčajne trvá od 3 do 7 dní.  Počas tohto obdobia telo vylúči asi 70 ml menštruačnej krvi, čo je asi polovica pohára. V prípade, že krvácanie opakovane trváva viac ako 10 dní je vhodné poradiť sa so svojim detským gynekológom. Za fyziologických okolnosti je telo ženy prispôsobené na krvné straty počas menštruácie. Veľa záleží od životosprávy dospievajúcej slečny, mnohokrát je opomínaný príjem potravín obsahujúcich železo. Výsledkom aj normálnych krvných strát pri menštruácii potom často býva anémia (chodokrvnosť). Bez železa by sa naše telo nezaobišlo. S nástupom menštruácie je vhodné  zvýšiť príjem potravín s vyšším obsahom železa ( cvikla, sezamové a tekvicové semiačka, chudé hovädzie mäso, divina, sušené ovocie…)

Menštruačný kalendár

Na záznam priebehu menštruačného cyklu je dobré používať menštruačný kalendár. Označuje sa v ňom deň a intenzita krvácania. Na základe starostlivo vedeného menštruačného kalendára lekár dokáže presne posúdiť, či dané menštruačné cykly sú normálne alebo je tam odchýlka, ktorú bude potrebné liečiť.

Rátanie plodných dní je závislé na dni ovulácie. Ovulácia (uvoľnenie vajíčka) nastáva u väčšiny žien 14 dní pred začiatkom nasledujúcej menštruácie. Vajíčko uvolnené pri ovulácii je schopné oplodnenia 12 až 48 hodín po uvoľnení. Keďže spermie dokážu v tele ženy prežiť až 4 dni, tieto dni pred ovuláciou sú tiež označené ako plodné.

Vzhľadom na unikátnosť menštruačného cyklu každej ženy, sú plodné dni vyrátané v našom kalendári len orientačné.

Kedy je potrebné vyhľadať detského gynekológa ?

Ak je interval medzi menštruačnými cyklami kratší ako 21 dní

Ak je interval medzi menštruačnými cyklami dlhší ako 35 dní

Ak krvácanie trvá viac ako 10 dní

Ak je intenzita krvácania viac ako 10 vložiek denne

Ak menštruácia mešká viac ako dva týždne

Ak je menštruácia silne bolestivá

Ak vo veku 15 rokov ešte nenastúpilo prvé menštruačné krvácanie

Ak u dievčatka vo veku menej ako 10 rokov začalo krvácať

Kedy vyhľadať detského gynekológa ?

Ak vo veku 15 rokov dievča nemenštruuje

Ak vo veku 13 rokov chýbajú akékoľvek známky dospievania ( rast prsníkov, ochlpenie, nízky vzrast)

Ak pred 8 rokom života začínajú u dievčatka rásť prsníky, ochlpenie

Pri poruchách menštruačného cyklu

Pri bolestiach v podbrušku

Pri problémoch s močením, opakovaných infekciách  močových ciest

Pri výtokoch z rodidiel

Pri zlepení pyskov (synechiách)

Ak zvažujete očkovanie voči  proti vírusom spôsobujúcim rakovinu krčka maternice

Ak plánujete preventívne vyšetrenie svojej dcéry z hľadiska zistenia rozvoja puberty, zistenia možných  porúch.