Všetky príspevky admin

Upozornenie pre tehotné ohľadom COVID-19

COVID-19 Infekcia a Tehotnosť

 Informácia pre tehotné a ich rodiny

Prevzaté z:

Royal College of Obstetrician and Gynaecologists, 2020

Zdroj: https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/coronavirus-pregnancy/covid-19-virus-infection-and-pregnancy/

Ministerstvo zdravotníctva SR: https://www.health.gov.sk/

 

Milé naše tehotné!

Uvedomujeme si, že informácií o aktuálnom stave a coronavíruse je veľa. Otázkou však stále ostáva, ako to vyzerá s coronavírusom a tehotnými. Preto sme pre Vás pripravili stručnú informáciu podľa aktuálnych zdrojov:

 Aký efekt má coronavírus na tehotnú?

Aktuálne sa nezdá, že by tehotné boli viac náchylné na dôsledky coronavírusu ako bežná populácia. Avšak treba si uvedomiť – coronavírus je nový vírus, čiže jeho vplyv je stále nejasný!

Predpokladá sa, že väčšia časť tehotných bude mať len malé alebo mierne „chrípkové“ symptómy. Závažnejšie symptómy ako pneumónia (zápal pľúc) sa častejšie vyskytujú u starších ľudí, u ľudí s oslabeným imunitným systémom alebo dlhodobými zdravotnými problémami.

Momentálne nie sú zaznamenané materské úmrtia v dôsledku infekcie coronavírusom!

!Napriek týmto pozitívnym informáciám ako tehotná si dávajte pozor! Ak ste tehotná, ste celkovo náchylnejšia na infekciu ako netehotná žena! Ak máte aj nejaké iné ochorenie: ochorenie srdca, pľúc (napr.astma), infekcia coronavírusom môže prebiehať závažnejšie!

 Aký vplyv má coronavírus na bábätko, ak mi diagnostikujú infekciu?

Ako už bolo spomenuté, jedná sa o nový vírus, čiže stále sme na začiatku učenia sa o ňom. Aktuálne nie sú dôkazy, ktoré by predpokladali zvýšené riziko spontánneho potratu alebo intrauterinného prenosu infekcie z matky na plod. Preto je nepravdepodobné, že vírus spôsobí nejaké abnormality u plodu. Je popísané riziko predčasného pôrodu alebo horšej popôrodnej adaptácie novorodenca.

Niektoré bábätká narodené ženám so symptómami coronavírusu v Čine sa narodili predčasne. Avšak stále je nejasné, či bol predčasný pôrod spôsobený coronavírusom alebo to bolo rozhodnutie v dôsledku zlého klinického stavu matky. Nové informácie budú publikované akonáhle budú nové poznatky.

 Čo môžem robiť aby som znížila riziko nakazenia sa coronavírusom?

Najdôležitejšia je hygiena – pravidelne a efektívne si umývajte ruky, hlavne hneď ako dôjdete z verejných miest domov alebo do práce.

Noste ochranné rúška, nepodávajte si ruky a nebozkávajte sa bežne pri pozdrave so známymi.

Nenavštevujte nákupné centrá, miesta s množstvom ľudí na jednom mieste, nenavštevujte hromadné verejné, kultúrne a športové podujatia.

Doma pravidelne vetrajte, používajte jednorazové utierky na ruky a pravidelne perte uteráky/prezliekajte posteľné prádlo. Dodržiavajte pitný režim a dostatočný prísun vitamínov!

Čo robiť ak mám podozrenie, že mám infekciu, alebo som bola vystavená coronavírusu?

Kedy môžem mať podozrenie na infekciu coronavírusom?

 • Počas posledných 14 dní ste navštívili krajinu s vysokým rizikom coronavírusu
 • Ak ste boli v kontakte s človekom, u ktorého bol potvrdený coronavírus

Telefonicky kontaktujte niektorý s regionálnych ústavov verejného zdravotníctva alebo obvodného lekára a dohodnite ďalší postup!

 Kedy musím byť v domácej karanténe?

 • Ak ste prišli do kontaktu s niekým, kto má potvrdený coronavírus
 • Ak ste navštívili krajinu s vysokým výskytom coronavírusu
 • Ak máte symptómy pripomínajúce infekciu coronavírusom a čakáte na výsledky testov
 • Ak ste mali pozitívny výsledok testu na coronavírus a boli ste odporučená na domácu liečbu

Čo robiť keď som v domácej karanténe?

V rámci domácej karantény by ste sa mali vyhýbať kontaktu s inými ľuďmi počas 14 dní

 • ! Informujte o tejto situácii, ak by ste šli do nemocnice, zdravotnícky personál!
 • Nechodiť do školy, práce, na verejné priestory
 • Nevyužívať verejnú dopravu
 • Ostať doma a neprijímať návštevy
 • Pravidelne vetrať v izbách
 • Separovať sa od ostatných členov domácnosti hneď ako je to možné, používať vlastné uteráky, hygienické potreby a jesť v iných časoch ako ostatní členovia domácnosti
 • Využívať priateľov, rodinu alebo donáškové služby na potraviny, avšak upozorniť ich aby tovar nechávali vonku
 • Ak máte nekomplikované tehotenstvo môžete zvážiť kurzy online cvičenia (tehotenská jóga alebo Pilates)

Môžem navštevovať prenatálnu poradňu počas domácej karantény?

Kontaktujte svojho gynekológa/pôrodníka a informujte ho, že ste v domácej karanténe pre možnú infekciu coronavírusom a poraďte sa ohľadne nasledujúcej prenatálnej poradne.

Najpravdepodobnejšie je, že sa Vám prenatálna poradňa odloží až na obdobie po domácej karanténe.

V prípade, že je nutná prenatálna poradňa v danom období, je nutné dodržať všetky opatrenia zamedzujúce prenosu infekcie – návšteva v inom čase, nosiť ochranné pomôcky a tým zamedziť prenosu možnej infekcie na druhých pacientov a personál kliniky/nemocnice.

 Ako budem testovaná na coronavírus?

Proces diagnostiky sa pomerne rýchlo mení, aktuálne sa coronavírus testuje zo sterov zo sliznice dýchacích ciest. Všetko podľa aktuálnych odporučení Úradu Verejného zdravotníctva a Vlády SR (viď aktuálne informácie s médií)

 Čo robiť ak mám pozitívny test na coronavírus?

V prípade, že máte pozitívny test na coronavírus – kontaktujte svojho gynekológa/pôrodníka a obvodného lekára aby bol informovaný o danom výsledku.

Ak nemáte symptómy alebo len slabé symptómy budete skôr odporučené na domácu liečbu. V prípade vážnejších symptómov budete hospitalizovaná.

 Ako bude pokračovať sledovanie tehotnosti po prekonaní coronavírusu?

Po vyliečení je nutná prenatálna poradňa, USG kontrola stavu bábätka. Aktuálne sa predpokladá kontrola 14 dní po vyliečení, avšak tento interval sa mení podľa aktuálneho klinického stavu a od nových informácií, ktoré budú dostupné o coronavíruse a jeho vplyve na tehotnosť.

Ak ste po vyliečení coronavírusu a už ste boli testovaná ako negatívna, vedenie pôrodu (t.j. ako a kde budete rodiť) nie je ovplyvnené.

Čo robiť, ak sa cítim zle alebo sa strachujem o svoje dieťa počas domácej karantény?

Kontaktujte svojho gynekológa/pôrodníka, informujte ho o situácii a podľa toho sa dohodnite o ďalšom postupe eventuálne návšteve nemocnice. Ak je nutné navštíviť nemocnicu, tehotné by mali použiť vlastný tranposrt alebo si zorganizovať transport sanitkou (samozrejme informovať posádku!) a dôkladne informujte nemocničný personál hneď pri vstupe!

Čo ma čaká, ak sa počas domácej karantény rozbehne pôrod?

Je nutné ísť do pôrodnice, kde hneď informujte zdravotnícky personál o domácej karanténe resp. o pozitivite testov na coronavírus eventuálne zavolajte dopredu, aby sa zdravotnícky personál zabezpečil! Nikdy túto informáciu nezatajujte !!!

Je nutné rodiť v pôrodnici, kde je možnosť kontinuálneho monitorovania dieťaťa a vášho klinického stavu (saturácia kyslíkom a pod.). Každopádne nezvažujte pôrod doma!!

Momentálne nie sú dôkazy, či by bol vaginálny pôrod alebo cisársky rez bezpečnejší. Preto, kým nemáte klinické symptómy sa preferuje vaginálny pôrod. Avšak ak sa vyskytnú dýchacie ťažkosti a je nutné rýchlo porodiť, je možné že cisársky rez bude odporučený resp. nutný!

Nie sú dôkazy, že tehotné s podozrením alebo potvrdeným coronavírusom by nemohli mať aplikovanú epidurálneanalgéziu alebo spinálnu anestéziu. Avšak Entonox (inhalačná analgézia – rajský plyn) sa neodporúča pre možnosť rozšírenia infekcie.

 Môžem preniesť coronavírus na bábätko?

Keďže sa jedná o nový vírus, sú len limitované informácie ako menežovať ženu a jej dieťa hneď po pôrode. Nie sú záznamy o ženách, ktoré mali diagnostikovaný coronavírus v III. trimestri a prenose vírusu na bábätko v maternici.

 Bude moje bábätko testované na coronavírus?

Ak ste Vy mali podozrenie alebo potvrdený coronavírus v čase pôrodu, Vaše dieťa by malo byť testované na coronavírus.

 Je možné ostať s bábätkom po pôrode, bondovať dieťa a nechať si ho v kontakte koža na kožu keď mám podozrenie alebo potvrdený coronavírus?

Áno, ak je to Vaše jednoznačné rozhodnutie. Všetko závisí od toho v akom stave je Vaše dieťaťko po pôrode a v akom klinickom stave ste Vy.

Existujú záznamy z Číny, kde ženám s potvrdeným coronavírusom odporúčali izolovanie dieťaťa po dobu 14 dní. Toto však môže mať negatívny vplyv na ďalšie dojčenie.

Samozrejme stále je diskusia o benefitoch a rizikách medzi lekármi (gynekológmi/pôrodníkmi a neonatológmi), ako aj medzi rodinnými príslušníkmi, preto by mala byť starostlivosť po pôrode výrazne individualizovaná! Samozrejme s novými poznatkami, prídu aj nové odporučenia.

 Budem môcť dojčiť, resp. môžem dojčiť?

Áno, aktuálne nie sú dôkazy že vírus môže prejsť do materského mlieka. Momentálne sa predpokladá, že jednoznačné benefity dojčenia prevyšujú potenciálne riziká prenosu coronavírusu materským mliekom.

Hlavným rizikom prenosu coronavírusu počas dojčenia je veľmi blízky kontakt medzi matkou a dieťaťom (drobné infekčné kvapky, ktoré môžu prechádzať na dieťatko).

Všetko je však na prediskutovaní všetkých rizík a následnom rozhodnutí sa.

Ak sa rozhodnete dojčiť je nutné dodržiavať nasledovné odporúčania:

 • Dôkladne si umývajte ruky predtým než chytíte Vaše dieťatko, odsávačku mlieka alebo fľašky na mlieko
 • Noste ochranné rúšky počas dojčenia
 • Dodržiavajte odporúčania pri čistení odsávačky mlieka po každom použití
 • Zvážte poprosiť niekoho, kto má skúsenosti o nakŕmenie Vášho dieťatka hneď po odsatí mlieka

Či už sa rozhodnete pre dojčenie alebo pre umelú výživu vždy striktne dodržiavajte pravidlá čistenia a sterilizácie. Ak odsávate mlieko v nemocnici, mal by ste mať vlastnú odsávačku!

Aké sú odporučenia ohľadne cestovania tehotných?

Neodporúča sa cestovať, ak ste tehotná. Ak už musíte overte si Vaše cestovné poistenie, či pokrýva náklady spojené s pôrodom a starostlivosťou o dieťa v prípade potreby.

Preventívna prehliadka u gynekológa

Nezabudnite na preventívnu gynekologickou prehliadku u gynekológa 1x ročne. Preventívna gynekologická prehliadka je komplexné gynekologické vyšetrenie zamerané na vyhľadávanie a včasnú diagnostiku organických a funkčných porúch ženských pohlavných orgánov. Súčasťou prehliadky je dôkladná anamnéza a odborné poradenstvo v otázkach antikoncepcie, hormonálnej substitučnej liečby, prevencie sexuálne prenosných ochorení a poučenie o zvýšenom riziku gynekologických malignít v súvislosti s pozitívnou rodinnou anamnézou a prítomnosťou ďalších rizikových faktorov u ženy. Dôležitou súčasťou preventívnej gynekologickej prehliadky je odber cytologického steru  z krčka maternice, palpačné  vyšetrenie, ultrazvukové vyšetrení, a palpačného vyšetrenia prsníkov. Doklad o absolvovaní preventívnej gynekologickej prehliadky je podmienkou kompletizácie preventívnej prehliadky u všeobecného lekára.

Detská gynekológia

Detská gynekológia (pediatrická  gynekológia) je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, diferenciálnou diagnostikou, liečbou, prevenciou, dispenzárnou starostlivosťou, posudkovou činnosťou a výskumom gynekologických ochorení detí a dospievajúcich od narodenia do veku 18 rokov a ďalších 364 dní. U  dievčat sa môžu vyskytnúť rôzne typy ochorení: vrodené vývojové chyby rodidiel, synechie, zápaly rodidiel, poruchy puberty, poruchy menštruačného cyklu, tumory vaječníkov. Mnohé z týchto ochorení si vyžadujú včasnú diagnostiku a následnú adekvátnu liečbu, v mnohých prípadoch pokiaľ sa stav včas a správne nelieči, následky môžu u dievčatka pretrvávať aj v dospelosti. Preventívne prehliadky sú podľa legislatívy SR od veku 18 rokov,  problémom je že mnohé poruchy pubertálneho vývoja sú odhaľované až veľmi neskoro a týchto prípadoch včasné stanovenie diagnózy a následná včasná liečba dokážu zabrániť možných následkom v dospelosti. Ideálne pre dospievajúcu slečnu by bolo po prvýkrát navštíviť detského gynekológa vo veku  13-15 rokov, lekár je schopný posúdiť rozvoj puberty, jej odchýlky, poruchy menštruačného cyklu a zistiť aj prípadne odchýlky vo vývoji.

V Našej ambulancie ako  jediný zariadení  v regióne,   odborne dokážeme  diagnostikovať a liečiť  detských pacientov v tejto medicínskej oblasti.

Rozsah teoretických vedomostí:

 1. vnútromaternicový vývoj a poruchy somatosexuálneho vývoja,
 2. pohlavné dospievanie, jeho zákonitosti a poruchy,
 3. zápaly rodidiel v detskom veku a dospievaní,
 4. nádory rodidiel v detstve a dospievaní,
 5. poranenie rodidiel,
 6. problematika operácií rodidiel u detí a dospievajúcich, odlišnosti detí od dospelých žien
  1. 1. (indikácie, zásady onkogynekologického operovania),
 7. balneoterapia u detí a dospievajúcich,
 8. tehotenstvo a pôrod mladistvých,
 9. antikoncepcia v adolescencii,
 10. forenzná detská gynekológia,
 11. zdravotná výchova a osveta predovšetkým so zameraním na sexuálnu výchovu a výchovu k plánovanému rodičovstvu.

Ordinačné hodiny – MUDr. Jana Fathiová

Pondelok

7:00-12:30

Ordinácia

12:30-13:00

Obed

13:00-14:30

Ordinácia

14:30-15:30

Sanitácia

Utorok

7:00-12:30

Ordinácia

 

12:30-13:00

Obed

13:00-16:30

Ordinácia

16:30-17:30

Sanitácia

Streda

7:00-12:30

Ordinácia

12:30-13:00

Obed

13:00-14:30

Ordinácia

14:30-15:30

Sanitácia

Štvrtok

7:00-12:30

Ordinácia

12:30-13:00

Obed

13:00-14:30

Ordinácia

14:30-15:30

Sanitácia

Piatok

7:00-12:30

Ordinácia

12:30-13:00

Obed

13:00-14:00

Sanitácia

_

Ordinačné hodiny :

Jedlá bohaté na vlákninu

Cícerová nátierka

Ingrediencie: 250 g cícer, 1 cibuľa, koreňová zelenina (mrkva, zeler, paštrnák, petržlen), 1 polievková lyžica citrónovej šťavy, 2 polievkové lyžice olivového oleja, štipka soli

Postup: Cícer namočíme na 6-8 hodín , vodu zlejeme nalejeme vodu a varíme podľa potreby 5-7 min. v tlakovom hrnci až kým cícer nie je mäkký. Na oleji speníme nadrobno nakrájanú cibuľu, pridáme očistenú koreňovú zeleninu, ktorú tiež nastrúhame, alebo nakrájame, pridáme uvarené cícer a rozmixujeme. Pridáme citrónovú šťavu .

Poznámka: Jedlo bohaté na vitamíny, minerály a vlákninu. Je vhodné na redukčnú diétu pre vysoký obsah bielkovín, znižuje cholesterol a triglycerídy a je účinný proti zápche.

Cuketový šalát– 2 porcie

 • Ingrediencie: 2 šálky uvarenej cvikly nakrájanej na malé kocky, 2 šálky surovej cuketovej dužiny nakrájanej na malé koky, 1 cibuľa, 1 PL žeruchy, 1 KL citrónovej šťavy, 1 PL ľanových semienok, 200 ml bieleho jogurtu
 • Postup: Cviklu zmiešame s cuketou a cibuľou pokrájanou nadrobno. Jogurt vymiešame s nadrobno posekanou žeruchou a citrónovou šťavou. Nálevom polejeme šalát a opatrne premiešame. Pred podávaním necháme aspoň 1 hodinu v chlade.

Jablkové guľky– 40 guliek

 • Ingrediencie: 200 g očistených jabĺk, 200 g cukru, polovica citróna, 250 g strúhaného kokosu, 100 g hrozienok, 100 g sušených sliviek
 • Postup: Do panvice dáme na malé kúsky nakrájané jablká, cukor a 2-3 PL vody. Zmes uvedieme do varu a miešame pokiaľ sa jablká nerozvaria. Ešte za horúca pridáme šťavu z polovice citróna a vopred namočených a nadrobno posekaných hrozienok a sušených sliviek. Z vychladnutej hmoty formujeme guľky, ktoré obaľujeme v strúhanom kokose. Hotové guľky necháme 2-3 dni na suchom chladnom mieste, aby trošku stvrdli. Namiesto jabĺk môžeme použiť datle alebo figy, prípadne ich zmes.
 • Jedlo bohaté na vlákninu

Mrkvová pena– 2 porcie

 • Ingrediencie: 200 ml šľahačkovej smotany, 1 veľká mrkva, 1 PL tuhého medu, 50 g hrozienok, 5 fíg
 • Postup: Hrozienka premyjeme a cez noc namočíme. Dobre vychladenú šľahačkovú smotanu vyšľaháme s medom a do nej postupne zamiešame na drobno posekané figy a najemno nastrúhanú mrkvu a hrozienka. Hotovú penu podávame s celozrnnými sušienkami.
 • Jedlo bohaté na vlákninu.

Ryžový puding– 4 porcie

 • Ingrediencie: 1,5 šálky ryže, 500 ml plnotučného mlieka, 100 g masla,100 g cukru, 3 vajcia, ½ šálky hrozienok, ¼ šálky fíg alebo datli ( prípadne spolu), 2 PL strúhanky
 • Postup: Ryžu prepláchneme v horúcej vode, uvaríme v mlieku do mäkka a necháme vychladnúť. Medzitým vymiešame v miske maslo s cukrom a žĺtkami. Primiešame uvarenú ryžu, prepláchnuté hrozienka, datle a figy a sneh z bielok. Pudingovú formu potrieme maslom, vysypeme strúhankou, cesto do nej vlejeme a varíme v pare cca ½ hodiny. Podávame s ovocným kompótom.

Zelerovo – jablkový šalát

 • Ingrediencie: 1 šálka nahrubo nastrúhaného zeleru, 3 šálky nahrubo nastrúhaných jabĺk, citrónová šťava, 1 biely jogurt, hrsť nahrubo nasekaných orechov
 • Postup: Očistený zeler a jablká nastrúhame nahrubo, pokvapkáme citrónovou šťavou, pridáme nasekané orechy a jogurt. Všetky suroviny zmiešame spolu v mise. Môžeme ihneď podávať alebo uložiť šalát do chladničky. Konzumujeme spolu s celozrnným pečivom.
 • Strava bohatá na vlákninu a vitamíny

Mrkvovo – ananásový šalát

 • Ingrediencie: 1 ananásový kompót- kúsky, ľubovoľný počet mrkvy (podľa chuti 5-6 a viac)
 • Postup: Mrkvu očistiť, nastrúhať a pridať ananásový kompót. Premiešať , nechať chvíľu postáť a podávať.
 • Strava bohatá na vlákninu.

Jarný ovocný šalát- 2 porcie

 •    Ingrediencie: 2 veľké jablká, 1 pomaranč, 2 banány, ½ šálky sušených sliviek, hrsť hrozienok, 4 sušené figy, 4 sušené ďatle.
 •    Postup: jablká nakrájame na osminky banány na kolieska. Z pomaranča vytlačíme šťavu a polejeme ňou ovocie. Premiešame vopred namočené hrozienka, umyté sušené slivky nakrájané nadrobno, umyté nakrájané figy a ďatle.

Kukuricový šalát– 2 porcie

 • Ingrediencie: 2 šálky čínskej kapusty nakrájanej na drobno, 2 mrkvy, 4 PL kukuričných zŕn, ¼ šálky ľanových semienok, 200 ml bieleho jogurtu, 1 KL oregana
 • Postup: Uvarené kukuričné zrnká a mrkvu nastrúhanú na jemno zmiešame s nakrájanou čínskou kapustou a oreganom. Pridáme jogurt, ľanové semienka a necháme 1 hodinu odstáť.
 • Strava bohatá na vlákninu.

Karfiolový šalát– 2 porcie

 • Ingrediencie: 1 karfiol, 1 kapia, hrsť čerstvo vylúpaného hrášku, 1 PL čerstvo nasekanej pažítky, štipka soli, 200 ml pochúťkovej smotany alebo bieleho jogurtu), 1 PL ľanových semienok
 • Postup: Karfiol dôkladne umyjeme a jednotlivé ružičky nastrúhame na rezance. Pridáme kapiu nakrájanú na malé kocky a hrášok s ľanovými semienkami. Smotanu vymiešame s posekanou pažítkou a zalejeme ňou šalát.
 • Stava bohatá na vlákninu

Úporné svrbenie

Jedným z najčastejších dôvodov návštevy gynekologickej ambulancie je výskyt kvasinkovej infekcie. typickým príznakom je úporne svrbenie v oblasti rodidiel a biely tvarohovitý výtok. Táto infekcia postihne aspoň raz v živote tri zo štyroch žien. Liečba akútnej infekcie nie je náročná, je možné vyberať zo širokého spektra prípravkov vo forme krémov, čípkov, pošvových tabliet alebo globúl. Veľkou výhodou je ich dostupnosť na trhu, niektoré z nich je si možné zakúpiť v lekárni, bez predpisu a pri objavení sa prvých príznakov je možné okamžite zahájiť liečbu.

Zavádzanie tampónov alebo čípkov pred kúpaním

Pri kúpaní v mori na to nie je žiaden dôvod, morská voda má sama o sebe dezinfekčný účinok. Ak máte suchú pokožku , oblasť vonkajších rodidiel môžete ošetriť obyčajnou masťou napr. modrou Indulonou alebo infadolanom, kalciouvou mastičkou. Pokiaľ je žena zdravá ani kúpanie v bazéne nie je pre ňu rizikové, pokiaľ sa žena lieči na infekciu pošvy alebo močových ciest nemala by počas liečby využívať bazény. Rizikovými sú hlavne termálne bazény, kde napriek dezinfekcii môže dôjsť k pomnoženiu baktérii a obzvlášť u vnímavých jedincov vzniku infekcie rodidiel alebo porušeniu pošvového prostredia. Vhodnou prevenciou u citlivejších žien je aplikácia čípkov obsahujúcich probiotiká ( Lactobacillus).

Nebezpečenstvo – mokré plavky

Kúpeľ v chladnej vode je počas horúcich letných dní tak osviežujúci! Dokážeme v nej pobudnúť celé hodiny. To však prináša aj isté riziká. Pri dlhodobejšom ochladení dolnej časti tela, alebo keď si po vykúpení nevymeníme mokré plavky za suché, môže dôjsť pre prechladnutiu, baktérie sa tak jednoduchšie môžu dostať močovou rúrou do močového mechúra a spôsobiť infekciu. Výsledkom je rezanie, pálenie pri močení. Ženy ochorejú častejšie ako muži lebo ich močová rúra je kratšia. Pri náchylnosti na zápaly močového mechúra sa doporučujú špeciálne urologické čaje a extrakty z brusníc, ktoré môžu byť nápomocne v zabránení množenia baktérií.

Pri akútnej infekcii močového mechúra môže byť nápomocný koncentrovaný extrakt z brusníc. Pri pretrvávaní ťažkostí je vhodné vyhľadať lekára. Ten odoberie vzorku moču na bakteriologické vyšetrenie a pri náleze baktérií ordinuje antibiotiká alebo chemoterapeutiká.

Nebezpečenstvo – tanga a šport

Ak obľubujete cyklistiku, spinning a ste citlivejšie na kvasinkové infekcie, zapareniny a infekcie močových ciest, na tanga zabudnite. Teplo, vlhko a tesný kontakt s kožou je ideálnym prostredím pre rast kvasiniek a baktérií. Okrem toho pohyby úzkeho pruhu látky dopredu a dozadu spôsobujú, že sa do pošvy zanesú črevné baktérie z oblasti konečníka. Ak sa tang nedokážete vzdať ani pri športe, viackrát ich meňte počas dňa a dbajte na precíznu hygienu po stolici. Ak nemáte možnosť sa osprchovať je možné využiť obrúsky na intímnu hygienu. Na cyklistiku ženy často používajú samodržiace cyklistické vložky alebo špeciálne gélové poťahy na sedadlá prispôsobené dámskym krivkám.

V drogériách a lekárňach celé rady obrúskov určených na intímnu hygienu.