Preventívna prehliadka u gynekológa

Nezabudnite na preventívnu gynekologickou prehliadku u gynekológa 1x ročne. Preventívna gynekologická prehliadka je komplexné gynekologické vyšetrenie zamerané na vyhľadávanie a včasnú diagnostiku organických a funkčných porúch ženských pohlavných orgánov. Súčasťou prehliadky je dôkladná anamnéza a odborné poradenstvo v otázkach antikoncepcie, hormonálnej substitučnej liečby, prevencie sexuálne prenosných ochorení a poučenie o zvýšenom riziku gynekologických malignít v súvislosti s pozitívnou rodinnou anamnézou a prítomnosťou ďalších rizikových faktorov u ženy. Dôležitou súčasťou preventívnej gynekologickej prehliadky je odber cytologického steru  z krčka maternice, palpačné  vyšetrenie, ultrazvukové vyšetrení, a palpačného vyšetrenia prsníkov. Doklad o absolvovaní preventívnej gynekologickej prehliadky je podmienkou kompletizácie preventívnej prehliadky u všeobecného lekára.