Detská gynekológia

Detská gynekológia (pediatrická  gynekológia) je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, diferenciálnou diagnostikou, liečbou, prevenciou, dispenzárnou starostlivosťou, posudkovou činnosťou a výskumom gynekologických ochorení detí a dospievajúcich od narodenia do veku 18 rokov a ďalších 364 dní. U  dievčat sa môžu vyskytnúť rôzne typy ochorení: vrodené vývojové chyby rodidiel, synechie, zápaly rodidiel, poruchy puberty, poruchy menštruačného cyklu, tumory vaječníkov. Mnohé z týchto ochorení si vyžadujú včasnú diagnostiku a následnú adekvátnu liečbu, v mnohých prípadoch pokiaľ sa stav včas a správne nelieči, následky môžu u dievčatka pretrvávať aj v dospelosti. Preventívne prehliadky sú podľa legislatívy SR od veku 18 rokov,  problémom je že mnohé poruchy pubertálneho vývoja sú odhaľované až veľmi neskoro a týchto prípadoch včasné stanovenie diagnózy a následná včasná liečba dokážu zabrániť možných následkom v dospelosti. Ideálne pre dospievajúcu slečnu by bolo po prvýkrát navštíviť detského gynekológa vo veku  13-15 rokov, lekár je schopný posúdiť rozvoj puberty, jej odchýlky, poruchy menštruačného cyklu a zistiť aj prípadne odchýlky vo vývoji.

V Našej ambulancie ako  jediný zariadení  v regióne,   odborne dokážeme  diagnostikovať a liečiť  detských pacientov v tejto medicínskej oblasti.

Rozsah teoretických vedomostí:

 1. vnútromaternicový vývoj a poruchy somatosexuálneho vývoja,
 2. pohlavné dospievanie, jeho zákonitosti a poruchy,
 3. zápaly rodidiel v detskom veku a dospievaní,
 4. nádory rodidiel v detstve a dospievaní,
 5. poranenie rodidiel,
 6. problematika operácií rodidiel u detí a dospievajúcich, odlišnosti detí od dospelých žien
  1. 1. (indikácie, zásady onkogynekologického operovania),
 7. balneoterapia u detí a dospievajúcich,
 8. tehotenstvo a pôrod mladistvých,
 9. antikoncepcia v adolescencii,
 10. forenzná detská gynekológia,
 11. zdravotná výchova a osveta predovšetkým so zameraním na sexuálnu výchovu a výchovu k plánovanému rodičovstvu.