Úvodná stránka

OZNAM

Od 1.6.2023 je ambulancia presťahovaná do nových priestorov.

Poliklinika ALEXANDRA (NZZ, s.r.o.) – 2. poschodie

Tatranské námestie 4914/8
058 01  Poprad

 

      Ponúkame pre Vás  komplexnú starostlivosť v gynekológii   a pôrodníctve. Pracujeme s najmodernejším technickým vybavením. Riadime sa postupmi lege artis podľa najnovších diagnosticko – terapeutických odporúčaní. Prioritou je kvalifikovaná starostlivosť s individuálnym prístupom ku pacientke v každej vekovej kategórii.              Našim cieľom je zdravie, spokojnosť a pohoda ženy, budúcej matky i  dieťaťa.  Naša ambulancia sa venuje  aj  problematike  detskej gynekológie so zameraním na poruchy puberty, vývojové chyby a zápaly rodidiel, poruchy menštruačných cyklov a bolesti podbruška.

Odborným garantom je MUDr. Jana Fathiová 

gynekológ – pôrodník, pediatrický gynekológ

Odborné vzdelanie :

  • v roku 2001 špecializácia prvého stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo
  • v roku 2006 špecializácia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo (Špecializácia je v súlade s prílohou C, Smernice Rady 93/16/EHS v znení neskorších právnych aktov Európskych spoločenstiev)
  • v roku 2007 – špecializácia v subšpecializačnom odbore pediatrická gynekológia

Pôrodná asistentka : Renáta Suranovská

Miesto výkonu činnosti: Tatranské námestie 4914/8, 058 01  Poprad

Pracovná doba: od 07,00 do 15,30 hod.

Obedňajšia prestávka: 12,30 – 13,00

mobil :+421 948  07 0 7 37

Ambulancia je lokalizovaná v príjemnom prostredí v blízkosti nemocnice, v centre Popradu. Zariadenie je vybavené bezbariérovým prístupom, disponuje parkovacou plochou. Celý objekt je navrhnutý tak, že pobyt v zariadení sa stáva pre pacientov komfortným. Moderná klimatizácia zvyšuje pohodlie pri ošetrení.

Zmluvní partneri : 

 PULSE gynecologia, s.r.o.,  Schmoerova 5, 0580 01 Poprad, vložka 239 16/P,  Okresný súd Prešov, IČO: 45971641. Vklad: 6 639 EUR Splatené: 6 639 EUR 

Na zdraví nám záleží