Krvácanie z rodidiel

Akékoľvek krvácanie z rodidiel v kľudovom období – do veku 8-9 rokov si vyžaduje okamžité vyhľadanie detské gynekológa !

V kľudovom období je každé krvácanie z rodidiel patologické. Medzi možné príčiny krvácania v tomto veku patria: poranenie vonkajších rodidiel a pošvy, zápaly, cudzie teleso v pošve, predčasná puberta, nádory pošvy, sexuálne zneužívanie.

Pomerne často sa v ambulancii detskej gynekológie stretávame s úrazmi rodidiel Obvykle sú to pády roznožmo na čokoľvek – na rám bicykla, na preliezku, pri vyliezaní z vane, apod.  Následkom sú  podliatiny, pomliaždenie vonkajších rodidiel, často sprevádzané opuchom, silnou bolestivosťou a krvácaním. Prvou pomocou po úraze je priloženie čistého krytia a studený obklad. Väčšina týchto poranení si nevyžaduje chirurgickú intervenciu. Podliatiny niekedy aj pomerne rozsiahle, je nevyhnutné chladiť, mnohé sa vstrebú. Len výnimočne je ich po istom časom odstupe potrebné chirurgicky ošetriť.  Pomliaždenia a tržné rany sú často sprevádzané silným krvácaním, vyžadujú si naloženie niekoľkých stehov. U detí je vždy preferované ošetrenie v celkovej anestéze, umožní dôkladnú revíziu poranenia a ošetrenie, zároveň sa vyvarujeme zbytočnej traumatizácii dieťaťa.  Podľa  rozsahu a typu poranenie je vždy nutné myslieť aj na možné pohlavné zneužitie