Ultrazvuková prenatálna diagnostika

Ultrazvuková prenatálna diagnostika je jedným zo základných pilierov starostlivosti o tehotnú ženu a jej plod.

V prvých desiatich týždňoch tehotenstva sú ultrazvukové vyšetrenia vykonávané vaginálne ( cez pošvu) alebo abdominálne ( cez bruško). USG sa preukáže, či sa jedná o vnútromaternicovú alebo
mimomaternicovú graviditu, vylúčia sa patologické nálezy na vaječníkoch, zistí sa počet plodov, preukáže normálny vývoj plodu a vylúči sa zamĺknutý potrat. Dôležité je zistiť, či sa veľkosť gravidity zhoduje s dátumom poslednej menštruácie, čo môže byť neskôr kľúčový údaj k vylúčeniu zaostávania v raste alebo nadmerného rastu plodu. Ultrazvukom sme schopní diagnostikovať ako hroziaci predčasný pôrod, IUGR ( intrauterinnú retardáciu rastu plodu), tak aj najčastejšie sa vyskytujúce vrodené vývojové chyby.

Ultrazvukové vyšetrenie v 11.-13 + 6 týždni gravidity sa zvyčajne vykonáva abdominálnou sondou,
v prípade potreby aj vaginálnou sondou. Na plode posudzujeme jeho dĺžku, anatomické štruktúry a nuchálnu translucenciu (NT). Stanovujeme počet a vitalitu plodov, umiestnenie placenty, množstvo plodovej vody. Potom plod systematicky vyšetrujeme od „hlavy až po päty“. Väčšinu hrubých malformácií by sme mali už v tejto dobe vylúčiť. Končatiny sa na konci I. trimestra vyšetrujú dokonca lepšie ako v pokročilej gravidite. Vidíme kontúry plodu, ale i žalúdočnú bublinu, obličky a močový mechúr. Stanovujeme počet ciev v pupočníku a prítomnosť nosovej kosti u plodu. Vyšetrenie srdca je
v tomto štádiu tehotenstva orientačné, rovnako tak posudzovanie oblasti tváre a menších
defektov chrbtice. Nuchálnu translucenciu – šijové prejasnenie posudzujeme u plodov,
ktorých CRL ( vzdialenosť medzi temenom hlavy a kostrčou) sa pohybuje medzi 45 a 84 mm.
Zodpovedá to gestačnému veku 11.-13 +6. Okrem NT posudzujeme prítomnosť nosovej kostičky a hodnotu srdcovej frekvencie plodu. Čím je NT väčšia, tým stúpa riziko genetických ochorení u plodu, najmä Downovho syndrómu.

Ultrazvukové vyšetrenie medzi 18. a 22. týždňom gravidity zostáva základným skríningovým vyšetrením. Pri tomto vyšetrení posudzujeme: počet a vitalitu plodov , jednotlivé rastové parametre plodu ( biometria), anatómiu plodu, množstvo plodovej vody, umiestnenie a tvar placenty, dĺžku a tvar maternicového hrdla. Veľmi užitočné je grafické znázornenie nameraných hodnôt, kedy je na prvý pohľad zrejmé, či sú rozmery v očakávanom rozpätí. Výsledkom vyšetrenia biometrie plodu je posúdenie veku plodu podľa poslednej menštruácie a ultrazvukového veku plodu. V polovici gravidity korigujeme vek plodu, ak sa tieto dva parametre líšia o viac ako 14 dní. V polovici gravidity je už možné diagnostikovať väčšinu morfologických abnormalít plodu. Je nutné upozorniť, že úspešnosť ultrazvukovej diagnostiky väčšiny vrodených chýb nie je a nemôže byť stopercentná, líšia sa podľa typu chyby a sú veľmi závislé na akustických a vyšetrovacích podmienkach, technickom vybavení a v neposlednom rade na skúsenostiach vyšetrujúceho.

Ultrazvukovým vyšetrením v 30. – 32. týždni gravidity posudzujeme biometriu plodu , anatómiu plodu, lokalizáciu a morfológiu placenty, funkčné parametre (dopplerovské merania). Postupujeme rovnako ako v II. trimestri. Hlavnou úlohou je potvrdiť primeraný vývoj plodu, vylúčiť zaostávanie v raste alebo naopak nadmerný rast plodu. Nevyhnutným predpokladom je správna datácia
tehotenstva vykonaná už v I. trimestri. V indikovaných prípadoch vykonávame vyšetrenia
dopplerovských flowmetrií v pupočníkových cievach. Zameriame sa na vrodené chyby, ktoré sa
vyvíjajú v neskorších fázach gravidity. Niektoré malé defekty sú preukázateľné až v neskorších
štádiách gravidity, pretože sa zväčšia natoľko, že je ich možné USG detekovať. Zameriame sa na
kontrolu mozgových štruktúr a komôr, oblasť tváre, žalúdok a celý tráviaci trakt, obličky. Veľmi ťažko sa v tejto dobe vyšetrujú končatiny, ktoré by mali byť dôkladne vyšetrené už v prvej polovici gravidity.
V tejto dobe už môžeme definitívne vylúčiť vcestné lôžko. Posudzujeme morfológiu placenty, ktorá pred 36. týždňom býva za normálnych okolností skôr homogénneho vzhľadu. Zmeny na placente popisuje tzv. placentárny grading.

Ultrazvukové vyšetrenie pred pôrodom – pre pôrodníka je dôležité poznať polohu, postavenie plodu a uloženie placenty, v niektorých situáciách tiež hmotnosť plodu. Najmä v polohe plodu koncom panvovým nás zaujíma aktuálna hmotnosť plodu a prítomnosť pupočníka okolo krku plodu. Treba počítať s tým, že odhad hmotnosti plodu tesne pred pôrodom v termíne má veľký rozptyl hodnôt. Iná je situácia pri predčasnom pôrode pred 30. týždňom gravidity, kedy môže byť hmotnostný odhad
veľmi presný.
Ultrazvuková prenatálna diagnostika je v súčasnej dobe jedným zo základných vyšetrení. Ak má byť toto vyšetrenie prínosné pre matku a plod, mal by ho vykonávať vzdelaný a skúsený sonografista na kvalitnom ultrazvukovom prístroji.