Starostlivosť v tehotenstve

Tehotenstvo je jedným z najkrajších období života ženy. Začína oplodnením vajíčka spermiou a končí pôrodom. Trvá 270 dní, počítaných od prvého dňa poslednej menštruácie. Príznaky tehotenstva môžu byť rôzne. Medzi celkové patrí vynechanie menštruácie, nevoľnosť, vracanie, nutkanie na močenie, citlivosť prsníkov, podráždenosť a iné.
Tehotenstvo si ženy môžu diagnostikovať komerčne predávanými tehotenskými testami, ktoré však nemusia byť vždy spoľahlivé. Preto je nutné vyhľadať svojho gynekológa. Ten môže tehotenstvo diagnostikovať buď vyšetrením krvi na hCG (tehotenský hormón = choriogonadotropín), alebo ultrazvukom. Na začiatku tehotenstva sa vykonáva vaginálny ultrazvuk – cez pošvu, neskôr potom transabdominálne – cez bruško.
Po preukázaní živej gravidity vystaví lekár budúcej mamičke tehotenský preukaz. Tu sú zaznamenané všetky údaje týkajúce sa tehotenstva a zdravotného stavu matky. Každá tehotná žena by mala mať preukaz vždy u seba! Pri prvom vyšetrení v tehotenstve Vám lekár bude klásť množstvo otázok o Vašej rodinnej anamnéze, prekonaných chorobách, Vašich životných zvyklostiach, pracovných podmienkach atď. Toto rozprávanie je potrebné, pretože pomôže zistiť, či u Vás existujú rizikové faktory a či nie je nutné vykonať ešte ďalšie lekárske vyšetrenia.

Vyšetrenia v tehotenstve rozdeľujeme na pravidelné a nepravidelné. Pravidelné vyšetrenia zahŕňajú subjektívne pocity pacientky, vonkajšie vyšetrenie s určením hmotnosti a tlaku, chemické vyšetrenie moču papierikom, pošvové vyšetrenie. Od 24.týždňa sa počúvajú srdcové ozvy plodu.
Nepravidelné vyšetrenia zahŕňajú:
Prvé ultrazvukové vyšetrenie sa vykonáva od 7. do 12. týždňa. Na obrazovke môže žena vidieť svoje bábätko a tlkot jeho srdiečka. Týmto vyšetrením sa dá zistiť veľkosť plodu, dĺžka tehotenstva, vypočítať deň pôrodu, stanoviť počet plodov. Od lekára si môžete odniesť svoju prvú fotografiu bábätka.
V 16. týždni sa vykonáva stanovenie krvnej skupiny a Rh faktora, vyšetrenie titra erytrocytárnych protilátok, vyšetrenie krvného obrazu, sérologické vyšetrenie protilátok proti syfilisu, biochemický skríning vrodených vývojových chýb v druhom trimestri, vyšetrenie moču (odoberá sa stredný prúd moču). Veľmi dôležitý je Rh faktor. Ak je nastávajúca mamička Rh-negatívna, ale otec je Rh-pozitívny, existuje riziko, že matka bude vytvárať pre dieťa nebezpečné protilátky.
Od 18. do 22. týždňa sa vykonáva ultrazvukový skríning plodu. Toto vyšetrenie je najdôležitejšie, je zamerané na vrodené vývojové chyby plodu. V tejto dobe sa dá tiež už určiť pohlavie dieťaťa.
V 24. až 28. týždni je u niektorých žien vykonávané vyšetrenie poruchy glukózovej tolerancie v tehotenstve.
V 30. až 32. týždni sa opakuje vyšetrenie titra erytrocytárnych protilátok u žien Rh negatívnych a s krvnou skupinou 0, kontroluje sa opäť krvný obraz, sérologické vyšetrenie HBsAg (hepatitída typu B = žltačka typu B) a HIV. Neoddeliteľnou súčasťou je ultrazvukový skríning plodu, kedy sa kontroluje rast, poloha, veľkosť dieťaťa, poloha placenty atď.
Vo 36.-37. týždni sa robí výter z pošvy na prítomnosť streptokokov skupiny B. Od 36.týždňa je možné vykonávať kardiotokografické vyšetrenia. Vykonávajú sa raz týždenne. Pri tomto monitorovaní sa sleduje srdiečko plodu – jeho frekvencia a činnosť maternice. Posledné kontroly pred pôrodom sa väčšinou vykonávajú v pôrodnici, ktorú si žena zvolí.
V tehotenstve je možné vykonať takzvaný integrovaný screening, ktorý kombinuje ultrazvukové vyšetrenie v I. trimestri, odbery krvi v tomto období a tiež v II. trimestri. Tento test sa považuje za najmodernejšiu a najbezpečnejšiu metódu pre hodnotenie rizika Downovho syndrómu. Pri ultrazvukovom vyšetrení sa meria prejasnenie šije plodu a vzdialenosť temeno – kostrč k spresneniu dĺžky tehotenstva. Ďalej sa orientačne prezrie celý plod pre vylúčenie závažných vrodených chýb. Pri krvnom odbere sa vykonáva vo vzorkách hormonálna analýza. Až po 2. odbere v II. trimestri sa získava konečný výsledok. V prípade pozitívneho testu je tehotnej pacientke doporučená genetická konzultácia. V prípade indikácie, vždy len so súhlasom tehotnej, sa potom vykonáva amniocentéza (odber plodovej vody), ktorá umožní genetické vyšetrenie plodu a stanovenie definitívnej diagnózy s odporučením následného riešenia.