Gynekologické vyšetrenie

Ako prebieha gynekologické vyšetrenie u detí ?

Hodnotí sa celkový vzhľad pacientky, rozvoj sekundárnych pohlavných znakov, štádia pubertálneho vývoja. Pohľadom sa hodnotí stav vonkajších rodidiel, pomocou prístroja – vaginoskopu, ktorý sa zavedie cez otvor v panenskej blane, sa skontrolujú vnútorné rodidlá, teda pošva a kŕčok maternice. Mladé dievčatá čaká aj vyšetrenie pohmatom. U detí a mladých dievčat, ktoré ešte nemali pohlavný styk sa robí cez konečník. Súčasťou je aj ultrazvukové vyšetrenie malej panvy najčastejšie cez prednú brušnú stenu. Umožňuje posúdenie vnútorných rodidiel. Nevyhnutným predpokladom pre realizáciu USG vyšetrenia je dobre naplnený močový mechúr, ktorý vytvára “ okno“ pre zobrazenie maternice a vaječníkov.

Ako prebieha gynekologické vyšetrenie dospelej ženy ?

Súčasťou tohto vyšetrenia je vyšetrenie v zrkadlách, palpáciou (pohmatom) a ultrazvukové vyšetrenie.

Vyšetrenie v zrkadlách

Gynekologické zrkadlá sa zavádzajú do pošvy a umožňujú lekári prezrieť pošvovú stenu, klenby pošvy a kŕčok maternice. Pri tomto vyšetrení sa dajú zistiť zápalové ochorenia, patologické útvary, poranenia, intenzita krvácania atď. Súčasne je možné vykonať vyšetrenie kolposkopom, čo je vyšetrenie pošvy a povrchu krčka maternice pomocou špeciálneho prístroja, ktorý je schopný niekoľkonásobne zväčšovať. Jedná sa o podobné vyšetrenie ako mikroskopom. Pri tom môže lekár ľahko odobrať materiál na bakteriologické alebo cytologické vyšetrenie. V takomto prípade sa zotrie kefkou alebo vatovou tyčinkou povrch pošvovej časti krčka maternice, kanál krčka maternice alebo steny pošvy. Materiál sa prenesie na sklíčko, kde sa potom v laboratóriu prezerá pod mikroskopom. Celý tento proces je nebolestivý, ale vyžaduje si spoluprácu pacientky.

Vyšetrenie pohmatom

Vyšetrenie sa robí medzi dvoma prstami zavedenými do pošvy a prstami druhej ruky, ktorá prehmatáva podbruško. Lekár získava predstavu o uložení vnútorných rodidiel, ich veľkosti či bolestivosti. Toto vyšetrenie je značne sťažené u žien obéznych, pri naplnenom močovom mechúre alebo u žien brániacich sa vyšetreniu napínaním brušnej steny. U žien, ktoré nemali pohlavný styk, alebo ak to neumožňujú anatomické pomery je vyšetrenie realizované rektálne, cez konečník.

Ultrazvukové vyšetrenie

Umožňuje posúdiť tvar a uloženie vnútorných rodidiel a detekovať rôzne patologické stavy v malej panve. Používa sa buď vyšetrenie transabdominálne (cez brušnú stenu), alebo vaginálne (cez pošvu). Vyšetrenie vaginálnou sondou je výhodnejšie, pretože sonda je v bližšom kontakte s vnútornými pohlavnými orgánmi ženy. Pacientka leží v gynekologickej vyšetrovacej polohe, sonda je zasunutá do pošvy. USG vyšetrenie cez brucho je vyšetrenie výhodné u tehotných žien, vo veľkej miere sa využíva aj u detí. Podmienkou na získanie kvalitného zobrazenia je plný močový mechúr.