Všetky príspevky admin

Preventívna gynekologická prehliadka

Preventívna gynekologická prehliadka je komplexné gynekologické vyšetrenie zamerané na vyhľadávanie a včasnú diagnostiku organických a funkčných porúch ženských pohlavných orgánov.Na preventívnu prehliadku má nárok každá žena jedenkrát počas kalendárneho roka po dovŕšení 18. roku života alebo od prvého tehotenstva. Preventívnu prehliadku vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo.

Náplňou preventívnej prehliadky je dôkladná anamnéza a odborné poradenstvo v otázkach antikoncepcie, hormonálnej substitučnej liečby, prevencie sexuálne prenosných ochorení, poučenie o zvýšenom riziku gynekologických malignít v súvislosti s pozitívnou rodinnou anamnézou prítomnosťou ďalších rizikových faktorov u ženy,

Dôležitou súčasťou gynekologickej preventívnej prehliadky je skríning rakoviny krčka maternice a prsníka. Je zameraný na aktívne a organizované vyhľadávanie rakoviny krčka maternice a prsníka. Skríning rakoviny krčka maternice sa realizuje u žien vo veku 23 – 64 rokov , prvé dva odbery cytológie sa robia v ročnom intervale. V prípade negativity týchto dvoch cytologických výsledkov sa pokračuje v 3-ročnom intervale do veku 64 rokov. Uvedená periodicita platí aj pre poistenku, u ktorej sa začal skríning aj neskôr ako v 23. roku života. Skríning sa vo veku 64 rokov ukončí , ak budú posledné 3 cytologické nálezy negatívne.

Druhým ,nie menej dôležitým preventívnym vyšetrením je skríning rakoviny prsníka jedenkrát za 2 roky u žien vo veku 40 – 69 rokov.

Ako prebieha gynekologické vyšetrenie?
Súčasťou tohto vyšetrenia je zistenie anamnézy, vyšetrení v zrkadlách a palpáciou (pohmatom) Súčasťou je aj ultrazvuková diagnostika. Anamnéza je súbor údajov o zdravotnom stave. Pacientke sú kladené otázky na ochorenia rodičov, súrodencov, detí. Samotná pacientka oznamuje údaje o svojom zdravotnom stave, prekonaných ochoreniach, operáciách, užívanie liekov, alergie. Nevyhne sa ani otázke týkajúcej sa požívania alkoholu, kávy, či závislosti na tabakových výrobkoch. Ďalej sú to otázky zamerané na gynekologické ťažkostí: začiatok menštruácie, menopauzu, pravidelnosť menštruačného cyklu, na termín poslednej menštruácie, počet pôrodov, interrupcie, samovoľné potraty, druh antikoncepciu

Vyšetrenie v zrkadlách

Gynekologické zrkadlá sa zavádzajú do pošvy a umožňujú lekári prezrieť pošvovej stenu, klenby pošvovej a kŕčok maternice. Pri tomto vyšetrení sa dá zistiť zápalové ochorenie, patologické útvary, poranenia, intenzita krvácania atď. Súčasne je možné vykonať vyšetrenie kolposkopom, čo je vyšetrenie pošvy a povrchu krčka maternice pomocou špeciálneho prístroja, ktorý je schopný niekoľkonásobne zväčšovať. Jedná sa o podobné vyšetrenie ako mikroskopom. Pri tom môže lekár ľahko odobrať materiál na bakteriologické alebo cytologické vyšetrenie. V takomto prípade sa zotrie kefkou alebo vatovou tyčinkou povrch pošvovej časti krčka maternice, kanál krčka maternice alebo stena pošvy. Materiál sa prenesie na sklíčko, kde sa potom v laboratóriu prezerá pod mikroskopom. Celý tento proces je nebolestivý, ale vyžaduje si spoluprácu pacientky.

Vyšetrenie pohmatom

Vyšetrenie sa robí medzi dvoma prstami zavedenými do pošvy a prstami druhej ruky, ktorá prehmatáva podbruško. Lekár získava predstavu o uložení vnútorných rodidiel, ich veľkosti či bolestivosti. Toto vyšetrenie je značne sťažené u žien obéznych, s naplneným močovým mechúrom alebo u žien brániacich sa vyšetreniu napínaním brušnej steny. U žien, ktoré nemali pohlavný styk alebo ak to neumožňujú anatomické pomery sú vyšetrené rektálne, cez konečník.

Ultrazvukové vyšetrenie

Umožňuje posúdiť tvar a uloženie vnútorných rodidiel a detekovať rôzne patologické stavy v malej panve. Používa sa buď vyšetrenie transabdominálne = cez brušnú stenu alebo vaginálne = cez pošvu. Vyšetrenie vaginálnou sondou je výhodnejšie, pretože sonda je v bližšom kontakte s vnútornými pohlavnými orgánmi ženy. Pacientka leží v gynekologickej vyšetrovacej polohe, sonda je zasunutá do pošvy. USG vyšetrenie cez brucho je vyšetrenie výhodné u tehotných žien, vo veľkej miere sa využíva aj u deti. Podmienkou je získanie kvalitného zobrazenia je plný močový mechúr.

Rakovina krčka maternice

Rakovina krčka maternice alebo cervikálny karcinóm je zhubným nádorom krčka maternice. Je U žien je druhou najčastejšou malignitou po rakovine prsníka a najčastejšou gynekologickou malignitou u žien mladších ako 50 rokov. Hlavnou príčinou rakoviny krčka maternice je infekcia jeho epitelu jedným z typov ľudského papilomavírusu (HPV – human papilloma virus). Vysoko rizikové typy sú najmä HPV-16 a HPV-18. Riziko sa zvyšuje v spojitosti s ďalšími faktormi: sexuálna promiskuita, zlá hygiena, viacpočetné tehotenstvo, znížená imunita (AIDS), dlhodobé užívanie hormonálnej antikoncepcie, fajčenie, genetická predispozícia. Včasný a plošný skríning vo vyspelých krajinách výrazne znížil incidenciu (výskyt) i mortalitu (úmrtnosť) na rakovinu krčka maternice. Zásadný pre jeho úspech je dlhý časový interval od vzniku prekancerózy po rozvoj invazívneho zhubného nádoru a dobrá prístupnosť krčka maternice vyšetreniu. Vďaka skríningu sa viac ako 80% prípadov zachytí v I. štádiu. Stačí pritom tak málo, pravidelné ročné vyšetrenie u gynekológa. Pri ňom lekár vykoná ster z krčka maternice a ten nechá v špecializovanom laboratóriu vyhodnotiť. Preventívnu prehliadku u gynekológa absolvuje na Slovensku ročne len asi 17 percent žien, čo je alarmujúce. Rakovina krčka maternice je v súčasnosti jediným nádorovým ochorením, proti ktorému je možné sa zaočkovať. Novou možnosťou v prevencii rakoviny krčka maternice je vakcína, ktorá zabráni vzniku 80 % prípadov rakoviny. Najlepšou možnosťou ochrany i naďalej ostáva skríning, ktorý spolu s očkovaním môže znížiť výskyt rakoviny krčka maternice na 94 %. Optimálne je dievčatá očkovať ešte pred prvým pohlavným stykom, aby si vytvorili dostatočné protilátky, keď prídu do kontaktu s HPV vírusom. Podľa súčasnej legislatívy je očkovanie možné využiť aj u žien do 45 rokov.

Gynekologické vyšetrenie

Ako prebieha gynekologické vyšetrenie u detí ?

Hodnotí sa celkový vzhľad pacientky, rozvoj sekundárnych pohlavných znakov, štádia pubertálneho vývoja. Pohľadom sa hodnotí stav vonkajších rodidiel, pomocou prístroja – vaginoskopu, ktorý sa zavedie cez otvor v panenskej blane, sa skontrolujú vnútorné rodidlá, teda pošva a kŕčok maternice. Mladé dievčatá čaká aj vyšetrenie pohmatom. U detí a mladých dievčat, ktoré ešte nemali pohlavný styk sa robí cez konečník. Súčasťou je aj ultrazvukové vyšetrenie malej panvy najčastejšie cez prednú brušnú stenu. Umožňuje posúdenie vnútorných rodidiel. Nevyhnutným predpokladom pre realizáciu USG vyšetrenia je dobre naplnený močový mechúr, ktorý vytvára “ okno“ pre zobrazenie maternice a vaječníkov.

Ako prebieha gynekologické vyšetrenie dospelej ženy ?

Súčasťou tohto vyšetrenia je vyšetrenie v zrkadlách, palpáciou (pohmatom) a ultrazvukové vyšetrenie.

Vyšetrenie v zrkadlách

Gynekologické zrkadlá sa zavádzajú do pošvy a umožňujú lekári prezrieť pošvovú stenu, klenby pošvy a kŕčok maternice. Pri tomto vyšetrení sa dajú zistiť zápalové ochorenia, patologické útvary, poranenia, intenzita krvácania atď. Súčasne je možné vykonať vyšetrenie kolposkopom, čo je vyšetrenie pošvy a povrchu krčka maternice pomocou špeciálneho prístroja, ktorý je schopný niekoľkonásobne zväčšovať. Jedná sa o podobné vyšetrenie ako mikroskopom. Pri tom môže lekár ľahko odobrať materiál na bakteriologické alebo cytologické vyšetrenie. V takomto prípade sa zotrie kefkou alebo vatovou tyčinkou povrch pošvovej časti krčka maternice, kanál krčka maternice alebo steny pošvy. Materiál sa prenesie na sklíčko, kde sa potom v laboratóriu prezerá pod mikroskopom. Celý tento proces je nebolestivý, ale vyžaduje si spoluprácu pacientky.

Vyšetrenie pohmatom

Vyšetrenie sa robí medzi dvoma prstami zavedenými do pošvy a prstami druhej ruky, ktorá prehmatáva podbruško. Lekár získava predstavu o uložení vnútorných rodidiel, ich veľkosti či bolestivosti. Toto vyšetrenie je značne sťažené u žien obéznych, pri naplnenom močovom mechúre alebo u žien brániacich sa vyšetreniu napínaním brušnej steny. U žien, ktoré nemali pohlavný styk, alebo ak to neumožňujú anatomické pomery je vyšetrenie realizované rektálne, cez konečník.

Ultrazvukové vyšetrenie

Umožňuje posúdiť tvar a uloženie vnútorných rodidiel a detekovať rôzne patologické stavy v malej panve. Používa sa buď vyšetrenie transabdominálne (cez brušnú stenu), alebo vaginálne (cez pošvu). Vyšetrenie vaginálnou sondou je výhodnejšie, pretože sonda je v bližšom kontakte s vnútornými pohlavnými orgánmi ženy. Pacientka leží v gynekologickej vyšetrovacej polohe, sonda je zasunutá do pošvy. USG vyšetrenie cez brucho je vyšetrenie výhodné u tehotných žien, vo veľkej miere sa využíva aj u detí. Podmienkou na získanie kvalitného zobrazenia je plný močový mechúr.

Samovyšetrenie prsníkov

Samovyšetrenie spočíva vo vyšetrení prsníkov pohľadom a pohmatom, prsia by ste si mali kontrolovať v stoji pred zrkadlom, pod sprchou a v ľahu. Každý prsník sa vyšetruje bruškami troch stredných prstov ruky.
Prsia by ste si mali vyšetrovať každý tretí mesiac od 18 rokov, ženy nad 30 rokov každý mesiac. Ideálny čas je 3. až 4. deň po skončení menštruácie, keď sú prsia bez hormonálnych vplyvov a ľahšie sa vyšetrujú. Ak ste v klimaktériu, prsia si prehmatajte každý mesiac – najlepšie prvý deň v mesiaci.
Všímajte si každú zmenu. Súmernosť, zhrubnutie kože, hrčka prsníka, ktoré ste pri predchádzajúcich vyšetreniach nezistili. Po vyšetrení prsníkov hmatom jemne zatlačte na bradavky prsníkov, a zistite, či z nich niečo nevyteká. Ak pri vyšetrení spozorujete akúkoľvek zmenu, vyhľadajte lekára.

Pre komfort pacienta

 • Vyšetrenie v pohodlne dostupných, moderne zariadených a klimatizovaných priestoroch.
 • Blízka dostupnosť troch lekární a viacerých ambulancií odborných lekárov a nemocnice.
 • Náväznosť na lôžkové oddelenia gynekologického zamerania.
 • Komplexná diagnostika a liečba gynekologických a pôrodníckych stavov.
 • Objednávanie telefonicky na konkrétny deň a určité časové rozpätie podľa poradovníka na úhradu zdravotnou poisťovňou pacienta.
 • Pracovná doba v širokom rozpätí (od 7.00 do 16.30) – v čase od 13,30 vyšetrenia len podľa objednania a aktuálneho zdravotného stavu.
 • Možnosť výberu nadštandardných služieb za čiastočnú alebo úplnú úhradu pacientom:
  • prednostné objednanie na presný termín podľa výberu klienta aj po pracovnej dobe
  • telefonické konzultácie
  • poradenská činnosť so zameraním na detskú gynekológiu, gynekológiu a pôrodníctvo v čase a dĺžke podľa výberu pacienta
  • komunikácia a vedenie dokumentácie v cudzom jazyku (angličtina), komunikácia aj v ruštine
  • zasielanie písomných materiálov poštou na adresu podľa výberu klienta.