Psychológia antikoncepcie

Motivácia antikoncepcie

Motivácia a rozhodnutie ženy je základným predpokladom na užívanie antikoncepcie. Určitá ambivalencia pri tomto rozhodovaní sa môže objaviť.
Na vedomej úrovni je hlavným dôvodom pre antikoncepciu strach z tehotenstva; hlavným dôvodom proti je obava z nežiaducich účinkov, vo väčšine prípadov však len predpokladaných a reálne neexistujúcich (napr. obava zo vzniku varixov pri užívaní kombinovanej hormonálnej antikoncepcie, obava z nárastu hmotnosti a pod.) . V našich pomeroch málo časté sú ideologické alebo etické dôvody proti užívaniu antikoncepcie. Keď sa už objavia, ovplyvňujú skôr rozhodnutie o výbere konkrétnej antikoncepčnej metódy.
Rozhodovanie ženy však ovplyvňujú aj nevedomé mechanizmy. Tu pôsobí proti antikoncepcii napr. ambivalentný postoj k tehotenstvu. fatalizmus, kancerofóbia, farmakofóbia, v neposlednom rade rôzne nevedomé konflikty vo vzťahu k sexu a antikoncepcii ako takej atď. .
Významnú úlohu v rozhodovaní o antikoncepcii má okolie ženy. Ďalej je to jej lekár – ak má sám nevyjasnené postoje k reprodukcii a antikoncepcii, prípadne nedisponuje dostatočným rozsahom vedomostí, môže zohrať veľmi negatívnu úlohu. Menej dôležitý je vplyv masmédií – korekciu ich katastrofických správ lekárom, ženy zvyčajne prijímajú. Úloha manžela, predtým zdôraznená, ustupuje zdá sa skôr do pozadia.

Psychosomatické komplikácie antikoncepcie

Zavedenie spoľahlivej antikoncepcie predstavuje pomerne razantný zásah do bio – psycho -sociálnej rovnováhy ženy alebo celého páru a to sa môže prejaviť rôznymi psychickými alebo psychosomatickými príznakmi.
Všeobecne môžu antikoncepčné metódy spôsobiť psychické alebo psychosomatické komplikácie tromi mechanizmami: svojím priamym farmakologickým účinkom (zriedkavo, napríklad vplyv gestagénov na depresiu), aktiváciou nevedomých intrapsychických konfliktov či problémov (najčastejšie, avšak v klinickej praxi zvyčajne ťažko preukázateľných), nepriamo ovplyvnením správania partnera. Pre psychosomatické ťažkosti spojené s antikoncepciou je charakteristické, že sa objavia čoskoro po začatí antikoncepcie, napr. už po požití prvej tablety.
S postupujúcim rozšírením moderných antikoncepčných metód psychosomatických komplikácií antikoncepcie ubúda, spoľahlivá ochrana pred nežiaducim otehotnením sa stáva bežnou súčasťou životného štýlu mnohých žien.
Priaznivé psychosomatické účinky antikoncepcie

Okrem odstránenia strachu z tehotnosti sa nezriedka pozoruje zlepšenie emócií a sexuality. Priamy je farmakologický efekt hormonálnej antikoncepcie na určité ťažkosti s psychosomatickou zložkou, ako je kongestívna pelipatia, dysmenorea, ovulačná bolesť, predmenštruačný syndróm a pod .

Laické znalosti o antikoncepcii

Pre rozhodnutie o antikoncepcii je dôležitá znalosť antikoncepčných metód, ich výhod a nevýhod. Povery tradované v laickej verejnosti sú pre odborníka až neuveriteľné – lekár ich zvyčajne nepredpokladá a preto ani nekoriguje, žena sa nepýta, pretože je to predsa „všeobecne známe“. Uvediem len stručne najčastejšie z nich:
– po antikoncepcii sa priberá
– antikoncepcia spôsobuje nádory
– antikoncepcia spôsobuje varixy
– musia sa kontrolovať pečeňové testy
– antikoncepcia sa po nejakej dobe musí vždy na čas prerušiť, „aby si telo oddýchlo“
– antikoncepcia sa musí vysadiť niekoľko mesiacov pred otehotnením, „aby sa telo očistilo“
– nemenštruovať je nebezpečné, menštruácia „telo očisťuje“
– antikoncepcia môže ohroziť ďalšiu plodnosť ženy
– vnútromaternicové telieska spôsobujú zápal
– hormonálna antikoncepcia je asi tak spoľahlivá ako kondóm
– problémy, ktoré mám, súvisia výlučne s antikoncepciou (ťažkosti dosadí podľa vlastnej fantázie)