Syfilis (Lues)

Syfilis (Lues) Infekciu vyvoláva spirochéta Treponema pallidum, ktorá bola objavená v roku 1905 Schaudinnom a Hoffmannom. Infikovať sa človek môže predovšetkým nechráneným pohlavným stykom, či už vaginálnym, orálnym alebo análnym. K nákaze je možné dôjsť aj pri kontakte so syfilitickou vyrážkou na tele postihnutého. Syfilis sa môže preniesť z matky na plod počas tehotenstva. Štvrtina infikovaných detí sa rodí mŕtvych alebo umiera krátko po narodení. Deti nakazené syfilisom rodí až polovica neliečených žien. Takéto deti majú vážne poškodené srdce, mozog a oči. Z tohto vážneho dôvodu sa každej jednej tehotnej minimálne jeden krát počas tehotenstva odoberie krv a pošle sa na vyšetrenie syfilisu. Ak sa na infekciu príde včas, dá sa veľa zachrániť. Obyčajne sa lieči podaním antibiotík. Syfilis môžeme rozdeliť podľa spôsobu nákazy na vrodený tzv. kongenitálny syfilis, alebo na syfilis získaný, čiže akvirovaný. Väčší podiel na počte nakazených ľudí má práve získaný syfilis. Neliečený syfilis môže vážne postihnúť všetky orgány v tele. Najčastejšie napadá srdce, mozog, miechu a kožu. V neskorších štádiách môže viesť k duševným poruchám až k smrti.

Príznaky: Syfilis alebo lues môže prebiehať veľmi zdĺhavo, ale čo určite na seba nenechá príliš dlho čakať, je vyrážka na genitáliách alebo niekde inde na tele. Táto vyrážka sa na tele objavuje v intervale od 10. dňa až 3 mesiace od preniknutia pôvodcu syfilisu do organizmu. Syfilitická vyrážka obvykle spočiatku je nebolestivá, môže byť niekoľko centimetrov veľká, hladká a vypuklá. U žien sa zvyknú objavovať vo vagíne, alebo krčku maternice, a keďže sú nebolestivé, často ostávajú neodhalené. Miznú samy, ale baktérie syfilisu ostávajú v tele naďalej. U niektorých ľudí môže syfilis prejsť do pokojového štádiá, čo znamená, že sa už u daného jedinca žiadne príznaky nemusia znovu objaviť. Potešiteľné je, že pri správnej diagnostike a včasnom podchytený syfilisu, je táto pohlavne prenosná choroba liečiteľná. Syfilis bol chorobou, na ktorú bohužiaľ ľudia v minulosti umierali. Až v roku 1929, keď sa podarilo objaviť Penicilín, svitla nádej pre infikovaných ľudí.

Klinický priebeh syfilisu by sme mohli rozdeliť do troch hlavných štádií: primárne, sekundárne a terciálna štádium.

Primárne štádium syfilisu: V primárnom štádiu syfilisu vzniká na mieste vniknutia pôvodcu syfilisu nebolestivá, hladká a vypuklá vyrážka, často označovaná ako tvrdý vred – ulcus durum. Miestom vniknutia infekcie najčastejšie býva penis, pysky ohanbia, vagína, okolie pohlavných orgánov, ústa alebo konečník. Do týždňa sa objavuje zdurenie priľahlých lymfatických uzlín. Tomuto zdureniu sa zvykne hovoriť aj „ BUBO“. Inkubačná doba pre prvé štádium syfilisu je obvykle trojtýždňová. Ak sa však primárny afekt, teda tvrdý vred objaví na menej dostupných miestach, tak syfilis dlho ostáva nepoznaný, a tým pádom neliečený. Žena, ktorá je tehotná, môže syfilis preniesť ako na plod, tak aj na dieťa pri pôrode. Čím je kratší odstup od nákazy matky a dĺžkou jej tehotenstva, tým je riziko pre dieťa väčšie. Postihnutie takýchto novorodencov s vrodeným syfilisom je pomerne vážne. Rovná sa druhému štádiu syfilisu u dospelého človeka.

Sekundárne štádium syfilisu: Príznaky sekundárneho štádia sa začínajú u postihnutého so syfilisom objavovať obvykle po uplynutí 9. týždňov. Toto druhé štádium je veľmi rôznorodé, nie všetky zo spomínaných príznakov sa u každého infikovaného človeka prejavia. Pôvodca ochorenia, teda treponema pallidum sa z miazgovodov a lymfatických uzlín dostávajú do krvného obehu, a tým pádom sa infekcia dostane do celého tela. Typické pre toto štádium syfilisu je centrálne zdurenie lymfatických uzlín a objavujú sa lokálne alebo generalizované kožné výsevy. Vyrážky na koži môžu pokrývať celé telo, alebo sa nachádzajú len napríklad na vnútornej strane rúk, spodku chodidiel, hrudníku alebo brušnej stene. V okolí genitálií obvykle tvoria veľké ploské alebo vypuklé, sivobiele škvrny, ktoré sa spájajú do otvorených ložísk. Otvorené ložiská, rozpadajúce sa vredy, sú v tomto štádiu vysoko infekčné. Odborne sa týmto kožným výsevom alebo vriedkom zvykne hovoriť condilomata lata. Vždy sa ich vyskytuje niekoľko vedľa seba a často vytvárajú veľké papulózne plochy. Zmenám sa nevyhne ani pošva a krček maternice, kde je možné pozorovať červenohnedé, mierne vyvýšené škvrny, veľké asi ako šošovica. V tomto štádiu sa môže už objaviť aj horúčka, únava, bolesti hrdla, vypadávanie vlasova strata chuti do jedla.

Ako aj pri prvom štádiu, tak aj v druhom štádiu môžu príznaky samy ustúpiť a v latentnej podobe môže syfilis prežívať u infikovaného aj niekoľko rokov alebo dokonca až do konca života . Po uplynutí jedného roka nebýva syfilis v latentnej podobe tak infekčný ako nazačiatku. Tehotná žena aj napriek tomu môže svoje dieťa infikovať

Terciálne štádium syfilisu: Asi jedna tretina postihnutých sa dostáva až do tretieho, posledného štádia syfilisu. V tomto štádiu sa u infikovaných ľudí objavujú dosť vážne kardiovaskulárne poškodenia a zmeny na kostre a kĺboch. Postihnutý je aj mozog a nervová sústava, čo často neskôr vedie k neurologickému zlyhaniu až demencii. Postihnutý máva halucinácie, manicko – depresívne prejavy, až dochádza k úplnej paralýze. V konečnom štádiu syfilisu človek slepne, stráca všetky reflexy, trpí únikom moču a stolice, úplnej demencii, čo končí jeho smrťou.

Syfilis alebo lues patrí medzi tie pohlavne prenosné choroby, ktoré nie je ľahké diagnostikovať. Príznaky sa nemusia objaviť hneď po infikovaní, a preto dlho ostáva neodhalená a nepozorovateľne sa tak môže šíriť ďalej. Syfilis na seba upozorní až vtedy, keď choroba prejde do druhého štádia a objavia sa na tele postihnutého nepekné kožné zmeny v podobe kondylómov. Tieto kožné vyrážky praskajú a v tomto štádiu sú veľmi infekčné.

Diagnostika syfilisu: Syfilis sa vo väčšine prípadov diagnostikuje pri lekárskej prehliadke, pomocou krvného testu, alebo preskúmaním kožnej vyrážky pod mikroskopom. Pozitívne preukázanie syfilisu z krvného testu je možné urobiť po 4. až 6. týždňoch od nákazy. U nás sa táto skúška označuje skratkou BWR alebo TPHA (Treponema pallidum hemaglutinačný test). Ak je prítomný tvrdý vred, tak ten sa vyznačuje výraznou tvrdosťou. Obvykle býva len jeden, je kruhovitého tvaru, veľký asi ako necht a od okolia je ostro ohraničený úzkym, hladkým okrajom. Ak sa odoberie ster z povrchu tohto vredu, dá sa reukázať prítomnosť baktérie – pôvodcu syfilisu. Môže nastať situácia, že napriek tomu, že lekár má vážne podozrenie na infikovanie syfilisom, ale testy sú negatívne, môže počkať 6 týždňov a testy zopakovať. Táto doba je dostatočne dlhá na to, aby si telo vytvorilo protilátky proti syfilisu, čo sa následne preukáže v krvnom teste.

Liečba syfilisu: Tak ako u všetkých sexuálne prenosných ochorení, tak aj u syfilisu sa musia liečiť obaja partneri súčasne. Syfilis sa dá liečiť antibiotikami, ktoré sa môžu podávať aj injekčne, dokonca aj v pokročilom, treťom štádiu choroby. Poškodenie orgánov, ktoré však v tomto štádiu nastáva je nezvratné a nedá sa napraviť.